Beste clienten,
Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet vraagt ons om verwerkersovereenkomsten af te sluiten met alle partijen die gegevens voor ons verwerken, zoals bijvoorbeeld onze declaratie software, onze website beheerder, het bedrijf wat de afspraakherinneringen stuurt, de klanttevredenheidsonderzoeken etc. Inmiddels kunnen we u berichten dat we met alle relaties een overeenkomst hebben afgesloten en dat wij ook intern gekeken hebben om de processen m.b.t. privacy zo helder mogelijk in beeld te krijgen.