Belangrijke informatie voor 2019 

(contracten met zorgverzekeraars)
 

 

 

Geachte cliënt  van 010-fysio 

 

Zoals u van ons gewend bent informeren we u aan het einde van het jaar over de zorgverzekeringen waar wij als praktijk een contract mee willen sluiten. 

Zoals u waarschijnlijk in het nieuws heeft meegekregen, is er een actieve beweging ontstaan van zorgverleners (o.a. fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten) die zich niet meer kunnen verenigen met de manier waarop de meeste zorgverzekeraars met ons als zorgverleners omgaan.  

 Wat is de reden van de actie? 

Zorgverleners krijgen ieder jaar van de verzekeringen contracten aangeboden. Hierin worden voorwaarden gesteld waaraan wij moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract.  

In toenemende mate (en dit wordt ieder jaar erger) eisen de zorgverzekeraars meer van ons als zorgverlener, waardoor de kwaliteit in de behandelkamer in het geding komt. We worden geacht onder een (niet na te rekenen) landelijk gemiddelde te blijven (de zogenaamde Behandel Index), we worden geacht iedere patiënt een klanttevredenheidsenquête aan te bieden en er zijn financiële sancties aan het einde van het jaar wanneer je aan één van de verplichtingen niet voldoet. De toenemende eisen worden uiteraard niet verrekend in het tarief dat wij krijgen. Dit is al jaren ongeveer gelijk gebleven.    

Zowel onze praktijk als in toenemende mate praktijken in het gehele land, willen de kwaliteit juist hoog houden zoals u van ons gewend bent. En met de regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars komt dit ernstig in het gedrang. Dit betekent dat we  voor 2019 kritisch gekeken hebben naar de inhoud van de contracten en zijn tot de conclusie gekomen dat we onszelf voor het eerst genoodzaakt zien om niet alle contracten meer te gaan tekenen. Het contract van de Friesland hebben we NIET getekend. De overige contracten wel, het zij soms met tegenzin. Wat betekent dit voor u als FRIESLAND verzekerde? U krijgt van ons een nota die u dan bij de Friesland kunt indienen. U krijgt van de friesland een gedeelte terug, gemiddeld 70 % van het marktconforme tarief, tenzij u een restitutiepolis heeft, dan krijgt u iets meer terug. Bij een restitutiepolis betaalt u iets meer maar heeft u wel vrije artsen keuze. Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande, neem gerust contact met ons of uw verzekering op.