Weer open!

Vanuit onze beroepsgroep KNGF is bekend geworden dat het RIVM toestemming heeft gegeven om de fysiotherapeutische zorg weer op te schalen, dit alles via een nauwgezet stappenplan. Dat betekent dat niet iedereen tegelijk behandeld mag worden. Wij moeten als beroepsgroep onze professionele verantwoordelijkheid nemen en gaan in deze eerste periode alleen de hoogst noodzakelijke zorg in [...]