Vanuit onze beroepsgroep KNGF is bekend geworden dat het RIVM toestemming heeft gegeven om de fysiotherapeutische zorg weer op te schalen, dit alles via een nauwgezet stappenplan. Dat betekent dat niet iedereen tegelijk behandeld mag worden. Wij moeten als beroepsgroep onze professionele verantwoordelijkheid nemen en gaan in deze eerste periode alleen de hoogst noodzakelijke zorg in de praktijk verrichten. Het advies blijft vooralsnog wat op afstand kan, blijven doen op afstand middels webcam of telefonische zittingen.

We hebben de praktijk zo ingericht dat we zoveel mogelijk corona proof kunnen werken en ook zijn onze huisregels aangepast. Deze vindt u bij uw aanmelding en bij uw afspraakbevestiging. Voor nieuwe aanmeldingen betekent dit dat de intake nog steeds online afgenomen wordt en aan de hand van een triage stappen plan besloten wordt voor vervolg in de praktijk, dan wel op afstand. Voor bestaande klanten geldt het volgende; komende week neemt uw behandelend fysiotherapeut contact met u op voor overleg.

Let wel, wij kunnen alleen behandelen met de genomen maatregelen. De afgelopen 6 weken zijn moeilijk geweest voor veel mensen en we voelen de druk om snel weer te gaan behandelen, echter we moeten wel nauwkeurig blijven handelen.

We willen een tweede besmettingsgolf voorkomen, alleen dan zijn onze inspanningen de laatste weken zinvol geweest.

Dus nog even geduld, we gaan weer open vanaf 4 mei maar gefaseerd en volgens de nu geldende richtlijnen!