ADEMHALINGS-EN ONTSPANNINGSTHERAPIE

Methode Van Dixhoorn is een adem- en ontspanningstherapie die leert om te gaan met een te hoge spanning en stress. De methode geeft inzicht in de aard en de oorzaak van de spanningsklachten. Door ademtherapie met ontspanningstherapie te combineren wordt de natuurlijke adembeweging hersteld en leer je hoe je lichamelijk en geestelijk kunt ontspannen. De Methode Van Dixhoorn legt de relatie tussen de adembeweging en de wervelkolom, waardoor de adembeweging op een natuurlijke manier wordt beïnvloed. Zelfs mensen die al benauwd worden als ze aan het ademen denken, kunnen daarom baat hebben bij een behandeling.

DE KLACHTEN

  • Hyperventilatie/ dysfunctioneel ademen
  • Spanningshoofdpijn
  • Hoge spierspanning
  • Opgejaagd gevoel
  • Rusteloosheid
  • Slaapproblemen
  • Burn-out
  • Overspannenheid
  • Medische klachten (hartfalen , neurologische problemen , COPD , Covid -19 Adem- en ontspanningstherapie kan helpen om spanning t.g.v. ziekte te verminderen en bijdragen aan het verlagen van de ziektelast)
  • Chronische pijn

Ook bij andersoortige klachten komt het voor, dat uit het onderzoek of tijdens de behandeling blijkt dat er onvoldoende ontspannen kan worden. Ontspanningstherapie kan dan als onderdeel van het behandelplan worden opgenomen.

DE BEHANDELING

De behandeling start met 4 onderzoekende sessies waarin de klachten in kaart worden gebracht en er door instructies, thuis oefenen en handgrepen wordt onderzocht of de klachten reageren op de behandeling. Dan volgt een evaluatie en indien nodig en nuttig, een vervolgbehandeling. Zelf oefenen en onderzoeken wat dit aan effecten te weeg brengt is een essentieel onderdeel van de behandeling.

DE KOSTEN

De adem- en ontspanningstherapie volgens de methode Van Dixhoorn is een op zichzelf staande therapie en heeft daarom ook een eigen tarief: € 88,- per behandeling van 1 uur . Veel verzekeraars betalen hier een gedeelte van terug. (check hiervoor zelf uw verzekering)  U pint na afloop van de behandeling aan de balie, krijgt een factuur mee en die kunt u dan zelf  indienen.