VALPREVENTIE

Het onderzoek in onze praktijk bestaat uit een intake en diverse testen om balans, kracht en reactievermogen te meten. Hierbij komen zeer uiteenlopende factoren als medicijngebruik, gezichtsvermogen en dergelijke ook aan bod. Indien daarin nog verbeteringen mogelijk zijn kan contact worden opgenomen met uw huisarts of specialist. Ook kunnen wij samen met u de thuissituatie bekijken en zonodig aanpassingen adviseren het valrisico te verkleinen.

De behandeling bestaat uit adviezen, oefeningen, instructies en ook training van vaardigheden zoals veilig gedrag op straat en in huis. Het kan ook voorkomen dat u een loophulpmiddel wordt geadviseerd om de kans op vallen te verkleinen.