Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen2018-01-25T17:47:02+01:00
Krijg ik fysiotherapie vergoed?2023-01-02T17:33:07+01:00

Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het is afhankelijk welke aanvullende polis u heeft of en hoeveel behandelingen er per kalenderjaar vergoed worden. Tandartsverzekeringen geven geen dekking voor fysiotherapie. Wanneer u wel dekking heeft kunnen de behandelingen tot het aantal wat u vergoed krijgt direct door ons bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Wanneer u meer behandelingen nodig heeft dan uw polis vergoed, dient u deze zelf te betalen via de pin aan de balie na afloop van uw behandeling.

Wanneer u alleen een basisverzekering heeft betaalt u de behandelingen  zelf en krijgt u de factuur en betaalt u direct met pin aan de balie

De verantwoordelijkheid voor het checken van uw dekking ligt bij uzelf. Wij kunnen wel voor u nagaan of u een aanvullende polis heeft maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

Voor 2023 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract getekend.

Ik heb een chronische indicatie, kan ik dan onbeperkt fysiotherapie krijgen?2019-05-19T23:04:41+02:00

Wanneer u een indicatie heeft die voorkomt op de chronische lijst van aandoeningen gelden er andere regels ten aanzien van vergoedingen. De indicaties die in deze lijst zijn vastgelegd, zijn veelal ernstige aandoeningen of indicaties na een operatie e.d. De “normale”  nek en rugklachten en ook artrose staan niet op deze lijst.  Er dient dan altijd een verwijzing afgegeven te zijn (veelal door een specialist).  De eerste 20 behandelingen komen nog steeds uit de aanvullende verzekering of dienen  zelf betaald te worden wanneer de polis minder dan 20 behandelingen vergoed. Vanaf de 21e behandeling worden alle volgende behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Bij deze laatste behandelingen wordt wel uw eigen risico aangesproken. Een chronische indicatie betekent niet het recht op chronische behandelingen, alleen indien ze medisch noodzakelijk zijn.

Moet ik de behandeling eerst zelf betalen?2019-09-16T15:48:23+02:00

Alleen als u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft of wanneer deze onvoldoende dekt, moet u de behandelingen zelf betalen. U krijgt dan een factuur van ons en betaalt direct na afloop van de behandeling met pin aan de balie. Indien u een aanvullende verzekering heeft declareren wij direct bij de zorgverzekeraar. Ook indien u  aanvullend verzekerd bent bij de Friesland moet u de behandelingen zelf betalen, u krijgt dan een gedeelte terug van uw zorgverzekeraar.

Krijg ik altijd dezelfde behandelaar?2018-12-12T17:16:31+01:00

U kunt op de website kennis maken met het team van 010-fysio. Hierbij is mogelijk de specialisatie of op welke locatie de fysiotherapeut werkt al enigszins leidend. In principe kunt u aangeven bij welke collega u een afspraak wilt maken maar veelal doen we dit in samenspraak om te kijken bij wie u met uw vraag het beste terecht kunt. Dit wordt uw vaste fysiotherapeut. Soms plannen we een patiënt wel eens bij een collega met meer expertise op een bepaald vlak of wanneer dit ten gunste van het herstelproces kan zijn. Dit gebeurd natuurlijk altijd in overleg met u. Daarnaast kan het zijn dat bij ziekte, afwezigheid of vakantie we de continuïteit zoveel mogelijk proberen te waarborgen door u bij een andere fysiotherapeut in te plannen. Ook dit gebeurd altijd in overleg.

Wat is het verschil tussen fysiotherapie en manuele therapie?2017-09-15T09:32:47+02:00

Manuele therapie is een vervolgopleiding  na de studie tot fysiotherapeut waardoor een manueel therapeut in staat is problemen van het bewegingsapparaat nog beter in kaart te brengen en de manueel therapeut beschikt over een aantal behandeltechnieken die een fysiotherapeut niet beheerst. De meest bekende techniek is de manipulatie of zoals in de volksmond “het kraken” . Een korte snelle beweging om een gewricht ‘vrij” te maken en veelal pijnloos. Als manueel therapeut horen wij vaak dat mensen angst en terughoudendheid hebben bij manipulaties. Dit is geen reden om niet met een manueel therapeut een afspraak te maken daar er veelal ook zonder manipulaties met mildere technieken gemobiliseerd kan worden en het wel of niet inzetten van een manipulatie gebeurd altijd in overleg.

Kan ik ook in de avonduren terecht?2023-01-02T17:37:01+01:00

Op beide locaties hebben wij meerdere avondopeningen . Op de locatie Gezond Blijdorp op maandag, woensdag en donderdag  en op locatie de Uitweg op de maandag. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid aan om 07:30 in de ochtend te starten.

Kan ik bij 010-fysio een fitnessabonnement afsluiten?2019-05-19T23:07:27+02:00

Op de locatie de Uitweg is het mogelijk een fitnessabonnement af te sluiten met Sportingclub de Uitweg. Ten tijde van uw behandeling kunt u samen met de fysiotherapeut die u begeleidt, gebruik maken van de fitnessfaciliteiten, exclusief de groepslessen. Wanneer u naast het oefenen/trainen tijdens de behandeling ook zelfstandig op de sportschool wilt trainen, dient u een abonnement af te sluiten of een strippenkaart aan te schaffen. U kunt bij de receptie informatie vragen of de site van Sportingclub de Uitweg bezoeken.

Op de locatie gezond Blijdorp hebben we een kleine oefenruimte die we gebruiken wanneer dit passend is voor de behandeling van uw klachten. Op deze locatie is er de mogelijkheid om tijdens het behandeltraject op de dagen dat u niet wordt behandeld gebruik te maken van de oefenruimte en de aanwezige spullen. Graag doen wij dit altijd in overleg i.v.m. de veiligheid en de drukte.

Ga naar de bovenkant