Wordt mijn fysiotherapie vergoed?

Vul dit formulier in wanneer u wenst dat we voor u checken of en voor hoeveel behandelingen per jaar u fysiotherapie vergoed krijgt.

Aan ons antwoord kunnen geen rechten worden ontleent.

  Geboortedatum

  ZORGVERZEKERAARS

  Veel zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een contract is afgesloten met de desbetreffende praktijk voor fysiotherapie. Wij hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars van Nederland afgesloten.

  • Achmea (Zilveren Kruis, PWZ, Groene Land, FBTO, Avero etc.)
  • Aegon
  • Agis
  • Amersfoortse
  • Anderzorg
  • Allianz
  • Azivo
  • CZ
  • DSW
  • Fortis
  • Menzis
  • Nationale Nederlanden
  • Nedasco
  • Ohra/Delta Loyd
  • ONVZ
  • OZ
  • PNO
  • Salland
  • SR
  • Turien & Co
  • Univé
  • VGZ (ook IZZ en IAK)
  • VVAA
  • Zorg en Zekerheid

  Staat uw zorgverzekeraar er niet bij, neem dan contact met ons op.

  PRIJSLIJST 010-FYSIO

  Voor ongecontracteerde zorg per 1 januari 2023

  • Behandeling in de praktijk                                                                    € 43,55
  • Behandeling aan huis                                                                            € 57,20
  • Behandeling manuele lymfedrainage                                              € 59,70
  • Behandeling manuele lymfedrainage aan huis                             € 73,30
  • Manuele therapie                                                                                   € 63,00
  • Manuele therapie aan huis                                                                   € 73,30
  • Bekkenfysiotherapie                                                                                € 59,70
  • Bekkenfysiotherapie aan huis                                                              € 73,30
  • Eenmalig consult (inclusief rapportage)                                          € 82,95
  • Screening, intake en onderzoek                                                           € 69,25
  • Intake en onderzoek na verwijzing                                                      € 69,25
  • Lange zitting                                                                                              € 60,30

  Overige diensten

  • Rapportage aan derden; beperkt                                                        € 41,60
  • Rapportage aan derden; uitgebreid                                                   € 68,90
  • Echografie incl. rapportage                                                                  € 78,90
  • Shockwave                                                                                                € 84,60
  • Behandeling adem- en ontspaningstherapie methode Dixhoorn €88,00

  Verband- en hulpmiddelen: afhankelijk van het materiaal:in overleg met uw therapeut

  Bij “no show” zonder adequate afmelding 24 uur van te voren: 75 % van het tarief van de afgesproken behandeling.

  EERSTE CONSULT

  VOOR U LANGSKOMT

  Controleer in de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering of fysiotherapie wordt vergoed of klik hier voor meer informatie. Om het consult efficiënt te laten verlopen verzoeken wij u alvast uw gegevens in te sturen via het afsprakenformulier.

  BIJ DE EERSTE AFSPRAAK

  Graag meenemen:

  • uw verzekeringsbewijs,
  • een identiteitsbewijs voor het BSN-nummer,
  • de eventuele verwijsbrief
  • een handdoek

   NA HET ONDERZOEK

  Tijdens de intake wordt de klacht en uw hulpvraag d.m.v. een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek geïnventariseerd. Na het onderzoek worden de bevindingen met u besproken, waarna u wordt geadviseerd over de prognose en de te volgen strategie.

  ADVIES

  Mogelijke adviezen kunnen zijn:

  • Fysiotherapeutische behandeling (het behandeldoel en het behandelplan worden in samenspraak met u opgesteld)
  • Aanvullend onderzoek
  • Het consulteren van de huisarts of het consulteren van een collega-fysiotherapeut met een relevante specialisatie

  BEHANDELING

  Wordt vervolgens de behandeling gestart, dan wordt elke behandeling geëvalueerd. Zo nodig vindt er, met uw toestemming, tussentijds overleg plaats met uw verwijzer/huisarts.

  NA BEËINDIGING VAN DE BEHANDELING

  Na afsluiting van de behandeling wordt er binnen twee weken een verslag naar de verwijzer/huisarts gestuurd.

  Tevens vragen wij u een tevredenheidsenquete in te vullen zodat wij onze diensten kunnen blijven optimaliseren aan de hand van de uitkomsten van de enquete. Deze enquete wordt mede ook in opdracht van uw zorgverzekeraar verstuurd, ook zij willen graag weten hoe hun zorg beoordeeld wordt en ontvangen anoniem uw informatie.

  ZONDER VERWIJZING DIRECTE TOEGANG

  Vergelijkbaar met het consult bij de huisarts zal er eerst een korte inventarisatie of screening plaatsvinden die ongeveer 10 minuten in beslag neemt. Hieruit blijkt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Is dit het geval, dan volgt een uitgebreider vraaggesprek en onderzoek, waarna de behandeling wordt gestart. Bij aanvang wordt er een brief naar de huisarts gestuurd dat fysiotherapie is gestart.

  Ook wanneer de screening uitwijst dat uw klacht niet voor fysiotherapie geïndiceerd is of dat er eventueel aanvullend onderzoek noodzakelijk is, dan krijgt u een kort verslag mee voor de huisarts en het advies deze alsnog te consulteren. Zo behoudt de huisarts de centrale rol in de coördinatie van uw zorg.

  Alle zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie zonder verwijsbrief. Echter er zijn indicaties die niet zonder verwijsbrief gezien mogen worden. Na een ziekenhuisopname,  fracturen, na operaties of na een oncologische aandoening/ behandeling is altijd een verwijsbrief noodzakelijk. Ook behandelingen aan huis mogen alleen op verzoek van de huisarts via een verwijsbrief aangevraagd worden. Wilt u nu een afspraak maken, neem dan contact met ons op.